Green key – Zeleni ključ

Spoštovani gostje!

Leta 2023 smo pridobili okoljski znak Green key – Zeleni ključ, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji, in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih določa mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. S pridobitvijo znaka smo dobili priznanje za ODLIČNOST NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJA

Izjavljamo, da:

-ravnamo okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
-o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo svoje prijatelje, sorodnike, obiskovalce, ter
-nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in za učinkovito rabo električne in toplotne energije.

Takšno ravnanje je predvsem in najprej koristno za okolje. V večini primerov gre pri tovrstni skrbi za okolje, za majhne ukrepe, ki za nikogar od nas ne pomenijo velikega napora ter odrekanja ugodju. Potrebna so le preprosta in komaj opazna dejanja. a če se jih lotimo vsi skupaj lahko spremenimo svet na bolje in ga zanamcem pustimo takega, kot smo ga dobili od prednikov.

Zaradi navedenega vas v našem objektu nagovarjamo z »okoljskimi iskricami«. Pomemben pogoj za pridobitev znaka Zeleni ključ je prav osveščanje. Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k ohranitvi okolja.

Naše okoljske iskrice:

Vodo si privoščimo za pitje in pazimo na njeno porabo
Z odpadki ravnamo odgovorno in jih ločujemo
Skrbno ugašamo luči
Brisače menjamo z razmislekom
Uživamo v lokalnem bogastvu naravne in kulturne dediščine
Okolico raziskujemo z okolju prijaznimi vrstami mobilnosti.
Zmanjšujemo ogljični odtis
Skrbimo za varčno uporabo detergentov in vode pri pranju.

Bodite tudi vi del te prelepe zgodbe sodelovanja z naravo!

Povezava: www.zelenikljuc.si