Vinske ceste Slovenija

Vinske ceste Slovenija. V Sloveniji prav radi praznujemo star ljudski običaj Martinovo, »ko mošt postane vino«, saj je naša dežela bogata po mnogih vinogradih z različnimi priznanimi vrs V Sloveniji prav radi praznujemo star ljudski običaj Martinovo, »ko mošt postane vino«, saj je naša dežela bogata po mnogih vinogradih z različnimi priznanimi vrstami grozdja, ki nam dajejo odlična vina. Da pa bi jih lahko okušali, so po vinorodnih območjih že leta 1993 speljali vinske poti, ceste, kjer lahko zadovoljimo svoje čute. Vinske ceste povezujejo mnoge vinotoče, turistične kmetije, območja z naravnimi in kulturnozgodovinskimi znamenitostmi. Določili so dvajset smeri v dolžini devetstotih kilometrov.

Slovenske Vinske ceste so naslednje: Briška, Vipavska, Kraška, Istrska, Belokranjska, Podgorjanska, Dolnjedolenjska, Gornjedolenjska, Bizeljsko-Sremiška, Šmarsko-Virštanjska, Haloška, Gorička, Srednjeslovenjegoriška, Ormoška, Jeruzalemska, Radgonsko-Kapelska, Podpohorska, Mariborska, Gornjeslovenjegoriška, Lendavska.

Vinske ceste potekajo po treh vinorodnih področjih: po Primorskem so štiri, prav tako štiri po Posavskem in sedem jih je na Podravskem.