Kmečki turizem Slovenija

Kmečki turizem Slovenija. V Sloveniji predstavlja velik del pokrajine prav podeželje., kjer najdemo največ turističnih potencialov. Zanje je pomembna kvaliteta podeželske krajine, naravna dediščina ko V Sloveniji predstavlja velik del pokrajine prav podeželje., kjer najdemo največ turističnih potencialov. Zanje je pomembna kvaliteta podeželske krajine, naravna dediščina kot tudi prisotnost kulturne dediščine. V obojem je Slovenija bogata in raznolika.

Ugodnost za razvoj kmečkega turizma v Sloveniji predstavlja bližina urbanih naselij, ker se lahko razvija vzporedno s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo. Tako ostajajo tudi mladi v vaških okoljih. Za celostni razvoj podeželja so pomembne prometne povezave ter komunalna in socialna infrastruktura. Kmečki turizem pa postane del gospodarskega razvoja podeželja.

Naravna dediščina slovenskega podeželja nudi razvoj mnogih turističnih dejavnosti: pohodništvo, gorništvo, izletništvo, kolesarjenje, jahanje in obiskovanje mnogih naravnih znamenitosti. Kmetijstvo ponuja tudi bogato proizvodnjo tradicionalne kmečke hrane, ki je zelo kakovostna in okusna.

K turistični ponudbi sodi tudi nastanitev gostov, ki je na podeželju lahko neposredna v stiku z naravnim okoljem. V tem je velika prednost kmečkega turizma v Sloveniji. Na podeželju je tudi mnogo družabnih tradicionalnih prireditev, ki jih lahko ponudimo gostom za poživitev njihovega dopustovanja.

Kmečki turizem v Sloveniji tako postaja dopolnilo dejavnosti kmetij, posebno majhnih. Je pa možnih več oblik kmečkega turizma, od popolne oskrbe gosta do tega, da je gost samostojen pri določenih opravilih, ali pa se celo vključi v samo dejavnost kmetije. V vinorodnih območjih so poznane »osmice«, kjer domači prodajajo vino v določenem časovnem obdobju, poleg pa ponudijo hladne domače jedi. Ko gre za celovito ponudbo, govorimo o kmečkem turizmu, ki ne pomeni le ponudbe hrane in prenočitve, pač pa tudi aktivno doživljanje naravnega in kulturnega okolja, kjer gostje preživljajo prosti čas, svoje počitnice.