Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova 7. javnega razpisa iz podukrepa 4.2. Podpora za
naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2021 za kmetije

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nadgradnjo hladilnega sistema.
Naložba je bila nujna zaradi posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija KABAJ
si je z istoimenskimi vrhunskimi vini skozi desetletja ustvarila pomembno mesto na vinskem
zemljevidu tako doma kot daleč preko slovenskih meja. Kvaliteta temelji tako na skrbni naravni
obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga
vse bolj povečujejo, se temu ustrezno odzivamo z vse višjo kvaliteto vin. Višja kvalitete nam tudi
omogoča širitev prodaje na tuje trge.

GLAVNE DEJAVNOSTI
V vinski kleti smo nadgradili obstoječi hladilni sistemi. Namestili smo zmogljivejši avtomatiziran
hladilni sistem.

CILJI
Posodobitev hladilnega sistema;

 • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • podaljšati staranja vina;
 • dvig kvalitete vina;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin;
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
 • povečanje izvoza;
 • zmanjševane emisije TGP.

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_sl.htm
)
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).


NAZIV AKTIVNOSTI

NAKUP MEDVRSTNEGA OKOPALNIKA Z AKTIVNIMI DELOVNIMI ORGANI iz naslova 28. javnega razpisa izpodukrepa4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup novega medvrstnega okopalnika z aktivnimi delovnimi organi.Naložba je bila nujna, zaradi posodobitve zastarele kmetijske mehanizacije in prilagajanja trgu.Kmetija KABAJ si je z istoimenskimi vrhunskimi vini skozi desetletja ustvarila pomembno mesto na vinskem zemljevidu tako doma kot daleč preko slovenskih meja. Kvaliteta temelji takona skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se pri Kabaj Morelovih temu ustrezno odzivajo zvse višjo kvaliteto vin in posodabljanjem tehnološke opreme in kmetijske mehanizacije. Višja kvalitete jim tudi omogoča širitev prodaje na tuje trge. Nižji stroški pridelave grozdja pa omogočajo višji dobiček.

Ravno zaradi želje po posodobitvi kmetijske mehanizacije za obdelavo tal, so se odločili za nakup medvrstnega okopalnika z aktivnimi delovnimi organi.Naložba bo prispevala k horizontalnim ciljem tako s stališča prispevanja k varovanju okolja, kot blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje zaradi zniževanje emisij toplogrednihplinov iz kmetijstva.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili smo nov medvrstni okopalnik z aktivnimi delovnimi organi. Zaradi omenjene naložbe se bomo izognili uporabi herbicidov pri kmetovanju.

CILJI

 • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • dvig kvalitete grozdja in vina;
 • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • zmanjšanje emisij TGP
 • povečanje proizvodnje grozdja zaradi modernejše obdelave;
 • dvig kvalitete vin
 • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete vin;
 • povečanje izvoza;

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).